Categorie archieven

Foekepotterij

03, okt, 2018

In veel plaatsen in ons land gaan op 11 november, Sint Maarten, kinderen al zingend langs de deuren met een uitgeholde suikerbiet, een lampion of iets dergelijks. In Hasselt vindt deze traditie plaats op de vooravond van Sint Maarten, 10 november.
Het foekepotten is een eeuwenoude traditie. De kinderen lopen langs de huizen en zingen daarbij een liedje, ze krijgen dan snoep, fruit of een ‘centje’.
Van oudsher werden onderstaande liederen gezongen.
Tegenwoordig zijn er ook invloeden vanuit andere plaatsen, waardoor vaak een mengelmoes van liederen ontstaat.

 

 

Foekepotterij, foekepotterij
Gèf mej een centien dan goak veur bij
Gèf mej een halfien dan blief ik stoan
‘k zal nog liever noar mien arremoede goan
Ier- woont zo’n rieke man
Die zo vulle gèven kan
Gèf wat, old wat, gèf die arme stumpers wat
‘k eb zo lange met de foekepot eloopn
Nog geen cent om brood te koopn
Foekepotterij, foekepotterij.

Sinte Martn, keugeltien
Ej nog wat veur ’t veugeltien
Ej nog wat veur mej
Een pot met riestebrej.

Via de website van het Meertens Instituut kunt u de liederen beluisteren.

https://www.meertens.knaw.nl/ndb/soundbites.php?p=F085p

opname 3 (00:01:04) Hasselt.

Hasselt Historiael

30, sep, 2018

Redactioneel

In dit nummer van Hasselt Historiael veel aandacht voor verdedigingswerken in Hasselt. Het ene bouwwerk beschermde de stad tegen het water, het andere tegen een vijand van vlees en bloed.

De Stenendijk was gemaakt om de rivier binnen zijn bedding te houden. En deze waterkering tussen Molen De Zwaluw en Streukelerzijl moet worden aangepakt, zo konden we onlangs in de krant lezen. Het voegwerk is aan herstel toe, het dijklichaam moet steviger en wellicht hoger worden. Alle reden voor Hasselt Historiael om eens in de geschiedenis te duiken van deze ‘unieke’ – wat enige – Nederlandse stenen zeewering. Zeewering? Jawel! Lees het artikel en ontdek nog veel meer wetenswaardigheden over de Stenendijk.

Dan die andere verdediging van Hasselt. Rond 1620 was over de vestingwerken veel te doen. Tot dan toe hadden simpele aarden wallen of stadsmuren de vijand buiten moeten houden. Maar militaire professionals als Johan van den Cornput kwamen met nieuwe ideeën op om de stad beter te kunnen verdedigen. Rondom werden de stadswallen uitgebouwd met vijfhoekige verdedigingswerken, de zogenaamde bastions of bolwerken. Van hieruit waren belagers op elke plek van de wal ook van opzij aan te vallen.

Nog verder terug in de tijd, in de zestiende eeuw, werd Hasselt beschouwd als de poort naar het noorden, vooral naar Friesland. Het was dus een belangrijke stad voor protestants “Den Haag” in de strijd tegen de katholieke Spaanse troepen, zeker toen Steenwijk in 1582 was gevallen. Maar er waren meer partijen die een belang bij Hasselt hadden: de Friezen, die de verdediging van de stad wel namens Holland op zich wilden nemen, en het bestuur van Overijssel, dat bang waren dat Friesland heel noordwest-Overijssel zou gaan bezetten. Een uiterst complexe situatie.

Verder een intrigerende speurtocht naar de intrieste lotgevallen van een Joodse onderduiker uit Zwolle ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, Joseph Troostwijk. Het stuk is eerder verschenen in het blad van de Zwolse Historische Vereniging, maar omdat het verhaal ook Hasselter links heeft willen wij het graag aan onze lezers ter beschikking stellen.

Tenslotte in de rubriek Toen en Nu de Hoogstraat, een van de oudste straten van Hasselt.

We wensen u veel leesplezier.

Verslag nieuwjaarsreceptie 2018

21, jan, 2018

Nieuwjaarsreceptie 2018

De laatste jaren nam de belangstelling voor de nieuwjaarsborrel een beetje af. Dus dacht het bestuur dat met een betere pr het bezoekersaantal wel weer wat zou toenemen. Met een stukje in de Koerier komt alles goed. Helaas is door allerlei feestelijkheden van eind december daar helemaal niets van terecht gekomen. Alleen nog een mailtje aan de werkgroepen. Het aantal afmeldingen vrolijkte ons ook niet op.

Gelukkig werden de uitgebreide voorbereidingen van Truida en Hilma rijkelijk beloond met een ruim aantal belangstellenden. En deze mensen, waaronder een wethouder,een raadslid en een voormalig burgemeester, konden genieten van gezellige gesprekken onder het genot van allerlei lekkere versnaperingen door beide dames geserveerd in een sfeervol aangeklede raadszaal.

In de tussentijd praatte voorzitter Hanny Becker ons bij over het voorbije jaar en blikte nog even in de toekomst aangaande onze plannen. Het ledental van 500 is nog niet bereik,t we zijn er zelfs 1 op achteruit gegaan en tellen nu 467 ingeschrevenen. Belangrijke momenten in 2017 waren de opening op 31 maart, de inzameldag van historisch materiaal op 8 april en de jaarvergadering op 10 april waarbij onze voorzitter officieel werd geïnstalleerd. Een hoogtepunt was de presentatie van het boek “Historie van de scheepvaart”geschreven door Willem van der Haar onder auspiciën van de werkgroep. Eppo Schmidt zorgde ervoor dat de 2 exposities : Expositie Portret Uniek van Nathalie van den Belt en Hanzestad Hasselt en zijn historie van de Scheepvaart in goede banen geleid werden. Het waren druk bezochte tentoonstellingen. De redactie van Hasselt Historiael heeft extra aandacht besteed aan scheepvaart en reformatie. Hanny en Marja zijn druk geweest met de teksten voor de vernieuwde ANWB- borden. Voor lezingen blijkt niet zoveel belangstelling te zijn. De geschiedenis van de Balpoottafel evenals die van het Overijssels dialect werden maar matig bezocht. Maar wanneer het Hasselt betreft is de belangstelling aanmerkelijk beter. Paul Rademakers lezing over kruisridders en moderne devotie trok een volle zaal. De website is aan vernieuwing toe en dat gaan we combineren met een site op Mijn Stad Mijn Dorp.

In dezelfde tussentijd ging onze persfotograaf, Gerrit Slurink, rond om een en ander op de gevoelige plaat vast te leggen.

Als je je bezoekers een mooi ontvangst wil bieden doe je dat met goed gereedschap, kop en schotel en een echt glas en niet met  dat doorzichtige plastic.  Dat heeft echter wel  consequenties: er moet afgewassen worden. Gelukkig boden vele vrijwilligers zich spontaan aan. Ik zou een heleboel namen kunnen noemen maar dat doe ik niet. Stel dat er eentje vergeten wordt! Tegen elfen was alles afgewassen en konden kopjes en glazen weer op de juiste plek in de historische kast gezet worden en kon ieder voldaan huiswaarts keren.

Door: Gerard Broekroelofs