Categorie archieven

Lezing door Paul Rademaker

07, okt, 2017

Lezing over De oorsprong van de Heilige Stede en de ontwikkelingen naar de Moderne Devotie door Paul Rademaker

Paul Rademaker is dagelijks bezig met de bestudering van geschriften  om de oorsprong betreffende het ontstaan van de Heilige Stede in beeld te krijgen. Het wordt dan ook een lezing die een nieuw licht kan werpen op deze bedevaartplaats.

Naast zijn zoektocht naar de oorsprong van de Heilige Stede  en de ontwikkelingen naar de Moderne Devotie heeft Paul Rademaker een belangrijke bijdrage geleverd aan de reconstructie van meerdere kloosters, waaronder die van de Agnietenberg in Zwolle en het grootste  middeleeuwse klooster van Twente: het St Antoniusklooster te Albergen.

De lezing, georganiseerd door de Historische Vereniging Hasselt, wordt gehouden op maandag 9 oktober 2017 in het Oude Stadhuis. Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis.

We hopen veel mensen te verwelkomen op deze bijzondere avond. Het Oude Stadhuis is vanaf 19.30 uur geopend.

Hanzedagen in Kampen

03, jun, 2017

In 2017 organiseert Kampen van 15 t/m 18 juni de Internationale Hanzedagen en is daarmee dé trotse gastheer van dit grootse evenement!
De Hanzedagen zijn bijeenkomsten van Europese Hanzesteden. Ieder jaar organiseert één van de Hanzesteden een ontvangst waarbij alle andere Hanzesteden welkom zijn om elkaar te ontmoeten en de steden te promoten. Inmiddels is dit een internationaal netwerk van 187 Hanzesteden uit zestien landen. Een groots evenement waarbij we veel bezoekers uit binnen- en buitenland verwachten.

Voor meer informatie en programma klik hier!

Verslag jaarvergadering

10, mei, 2017

Voorzitter Hanny Becker opent  de vergadering op 10 april jl. om 20.10 uur met een hartelijk welkom en stelt de agenda ongewijzigd vast. Ze blikt terug en kijkt vooruit. De lezingen van Westhoff over de balpoottafel en Scholtmeijer over de geschiedenis van het Saksisch dialect waren zeer de moeite waard. Helaas was de publieke belangstelling niet groot. Het bestuur hoopt dat het komende seizoen met nieuwe lezingen de belangstelling zal toenemen. De opening van ons nieuw onderkomen (Oude Wethouderskamer) is bijzonder goed verlopen. Met een grote publieke opkomst en de aanwezigheid van de pers is het Historisch Centrum Hasselt officieel ingewijd door de burgemeester van Hasselt, Eddy Bilder. De vereniging heeft tevens geïnvesteerd in digitale apparatuur ter ondersteuning van de werkgroepen. Er is een Facebook account geopend om meer feeling te krijgen met de achterban van de vereniging. Inmiddels staat de teller op 235 likes. De verkoop van Eppo Smith’s zijn boek:  “HASSELT IN VEERTIEN WANDELINGEN” ging als een trein. Binnen no time was het uitverkocht. De opbrengst van het boek heeft Eppo geschonken aan de vereniging. De uitgave van Hasselt Historiael gaat gestaagd. Ieder kwartaal weet de redactie het blad te vullen met historische wetenswaardigheden over Hasselt en haar omgeving. Interessante onderwerpen/ideeën of stukjes zijn altijd welkom. Ieder jaar organiseert de Historische Vereniging Hasselt twee exposities. Momenteel loopt de expositie van  Nathalie van den Belt-Cornelis met als thema “Portret Uniek” Zeker de moeite waard om eens te bezichtigen.

Frank Volkers, penningmeester geeft een toelichting bij de cijfers van 2016. Dat de contributie wat hoger uitvalt dan het jaar ervoor heeft te maken met nabetalingen van 2015. We staan er goed voor en er is dus geld voor vernieuwingen. De contributie voor 2017 blijft bij automatische afschrijving €17 en €19,50 bij gebruik van acceptgiro. De acceptgiro’s verdwijnen in 2019.

Dit jaar zijn aftredend Hilma Tieks en Jan Holthuis. Beiden stellen zich niet herkiesbaar.  Het aantal bestuursleden is nu gereduceerd tot 7. Voorlopig acht het huidige bestuur dit aantal toereikend en is daarom niet per direct op zoek naar nieuwe kandidaten.

De voorzitter bedankt Hilma voor haar inzet gedurende 11 jaar (2006-2017). Vooral voor het feit dat ze op het nippertje die subsidie voor de verbouwing binnen gesleept heeft. Anders hadden we nog steeds in die zooi gezeten. Hoewel Jan afwezig is besteedt de voorzitter uitvoerig aandacht aan zijn bijdrage voor de vereniging in de hoedanigheid van  lid van verschillende werkgroepen: bouw, monumenten, scheepvaart en redactie.

Tot slot hoopt de vereniging op een succesvolle verkoop van het boek  Historie van de scheepsbouw in Hasselt; samengesteld door Willem van der Haar namens de werkgroep scheepvaart.

Download hier het verslag van de secretaris: Jaarvergadering HvH april 2017