Categorie archieven

Jaarlijkse Dialectavond

13, sep, 2018
Op maandagavond 12 en dinsdagavond 13 november 2018 houdt de werkgroep dialect van de Historische Vereniging Hasselt haar jaarlijkse dialectavond.

Er worden op deze avond verhalen en anekdotes in het dialect verteld. Uiteraard zal ook dit jaar de quiz niet ontbreken.
De avonden beginnen om 20.00 uur in het Oude Stadhuis in Hasselt (Markt 1) en zijn vrij toegankelijk (om 19.30 is het Oude Stadhuis open). Consumpties: €1,50.

Reserveren vóór 1 november 2017 is verplicht.

Dit kan bij Corry Overmars (038-4772055, corryovermars@kpnplanet.nl) en bij Bertine Brinkman (038-8883638, ajabrinkman@hotmail.com).

Beide avonden zijn volgeboekt!

Jaarlijkse dialectavond

26, sep, 2015

dialectwerkgroepOp dinsdag 17 november 2015 organiseert de Historische Vereniging Hasselt i.s.m. Hanzestad Hasselt Marketing opnieuw haar jaarlijkse dialectavond in het Oude Stadhuis (Markt 1) in Hasselt. Een avond vol verhalen, gedichten en anekdotes in de Hasselter streektaal. Het programma start om 20.00 uur, maar vanaf 19.30 uur kan men al, onder het genot van een kopje koffie/thee, kennismaken. De toegang is gratis.

Veel mensen hebben het gevoel dat ze zich het beste kunnen uitdrukken in hun eigen streektaal. Misschien is dat wel de verklaring voor de groeiende populariteit van de dialectavond in Hasselt. Steeds meer bezoekers weten jaarlijks de weg te vinden naar de gezellige avond plat proatn in het Oude Stadhuis.

Nieuwe leden werkgroep

Gelukkig zijn er in Hasselt nog volop inwoners die het plaatselijke dialect een warm hart toedragen. Daar kunnen ze bij de dialectwerkgroep van de Historische Vereniging in Hasselt over meepraten. De werkgroep is de afgelopen jaren flink uitgebreid. Corry Overmars, Bertien Brinkman, Drikus van der Kolk, Jan van Marle, Gerrie Eenkhoorn, Jan Grolleman, Henk Woelderink en Jan Haasjes vormen momenteel de harde kern van de club. Vol enthousiasme doen ze hun best om uitdrukkingen, zegswijzen en verhalen in het Hasselter dialect voor het nageslacht te bewaren. Belangstellenden krijgen tijdens de dialectavond een indruk van de arbeid die het afgelopen jaar door de werkgroep is verzet.

Op ontdekking met Drikus

Speciaal voor deze editie van de dialectavond neemt Drikus van der Kolk de bezoekers mee op een denkbeeldige reis door Hasselt dmv een foto-quiz  en/of oude dialectwoorden. ( Voor de trouwe bezoekers van de Facebookpagina:  Hasselt in Oude Foto’s moet de quiz een peulenschil zijn… .)

Voor echte ‘Asselters’ behoeft Drikus geen introductie. Met de nodige humor en kwinkslagen zal hij het publiek attenderen op allerlei opmerkelijke wetenswaardigheden uit de historie van Hasselt. Ook de Grote Kerk, waar hij jarenlang werkzaam was als koster, zal zeker de revue passeren. Jan Grolleman draagt zorg voor een bijpassende fotopresentatie.

Hasselter Woordenboek

De dialectwerkgroep maakt deel uit van de Historische Vereniging Hasselt, die tot doel heeft om de kennis en belangstelling voor de geschiedenis van Hasselt en omgeving te bevorderen. Een van de belangrijkste wapenfeiten van de dialectwerkgroep is het Hasselter Woordenboek, waarin enige jaren geleden de plaatselijke streektaal werd vastgelegd. Wie nog geen exemplaar van het woordenboek in huis heeft, kan dit gemis tijdens de dialectavond goedmaken.

Aangezien de voorgaande dialectavonden bomvol zaten willen wij het publiek vragen te reserveren. Mochten er teveel reserveringen komen, dan wordt een tweede avond ingepland!

Locatie: Oude Stadhuis  Markt 1 Hasselt

Aanvang:20:00  Het Oude Stadhuis is om 19.30 open!

Reserveren kan bij de leden van de dialectwerkgroep: corryovermars@kpnplanet.nl  en ajabrinkman@hotmail.com

Ook via Hanzestad Hasselt Marketing: info@hanzestadhasselt.nl