Werkgroepen

Nieuwsarchief

s-image

De fundamenten van de Veerpoort blootgelegd

Gerrit Slurink
Foto: Gerrit Slurink

Van 11 tot 27 april 2016 is onder leiding van stadsarcheoloog Michael Klomp uit Zwolle een archeologisch onderzoek uitgevoerd naar de fundamenten van de Veerpoort. Opdrachtgever was gemeente Zwartewaterland, met als doel in de aanstaande reconstructie van het rivierfront van Hasselt zo mogelijk het vroegere verloop van de stadsmuur en van de Veerpoort op enigerlei wijze in het straatbeeld zichtbaar te maken. Een groot deel van de fundamenten kon worden blootgelegd. Om het plaatselijke verkeer niet te hinderen kon niet het hele poortcomplex worden uitgegraven. De vrijgelegde delen zijn onderzocht en gemeten en boden een vrij goed beeld van de bouwgeschiedenis van de poort. Deze bleek gecompliceerder dan verwacht.

Gerrit Slurink
Foto: Gerrit Slurink

De oudste delen bleken twee ronde torens uit de veertiende eeuw te zijn. De poortdoorgang bevond zich tussen deze torens. Later werd het poortgebouw omgebouwd; de ronde torens werden geheel of gedeeltelijk afgebroken en vervangen door een meer vierkant gedeelte. Bij de zuidelijke toren kon dit deel worden blootgelegd; bij de noordelijke was dit niet mogelijk wegens het moeten vermijden van verkeershinder. De aan de ronde torens aansluitende stadsmuur werd bij deze verbouwing tot de poortdoorgang doorgetrokken. Het maaiveld (straatniveau) bij de poort bevond zich vroeger aanzienlijk lager dan nu. Bij de sloop van de poort en de bouw van de houten brug in respectievelijk 1827 en 1828 werd de grond als oprit naar de brug aanzienlijk opgehoogd en in 1896 bij de bouw van de Van Nahuysbrug gebeurde dit nog eens. Een nu gevonden stukje keibestrating lag dan ook circa 120 centimeter onder het huidige straatniveau.

Er zijn vijf oude afbeeldingen van Hasselt, gezien vanaf de overkant van het Zwartewater, waarop de stadsmuur met Veerpoort zichtbaar is. De tekenaars hebben de poort echter niet altijd exact weergegeven; tussen de oudste afbeelding van circa 1540 en de jongste uit de 18e eeuw zijn nogal wat verschillen zichtbaar, hoewel de grote lijnen steeds herkenbaar zijn. Met de nu gevonden fundamenten is er tastbaar materiaal om een goed beeld van het vroegere rivierfront van de stad te kunnen maken.
Vondsten van ‘bodemschatten’ in de vorm van gebruiksgoed en munten, die men op deze locatie toch wel zou verwachten, bleven helaas uit. Ondanks dit kan de Hasselter burger nog even kennisnemen van een belangwekkend stukje verleden van onze stad.

Redactie: Jan Holthuis

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Nieuws

10 mei 2019

Recept Skoape Kuukies

Tijdens de Nationale Molendag op zaterdag 11 mei worden bij molen De … Verder lezen…

04 mei 2019

Opdat wij niet vergeten: een monument ter gedachtenis aan Derk en Berendina van Assen

Op de begraafplaats Van Stolkspark in Hasselt staat naast het oude baarhuis … Verder lezen…

07 apr 2019

Jaarvergadering 15 april 2019 vanaf 20.00 uur in het Oude Stadhuis

Agenda Opening: invulling/controle presentielijst en vaststelling van de agenda. Vaststelling jaarverslag over … Verder lezen…

Log in