Werkgroepen

Nieuwsarchief

Facebook

s-image

Hasselt Historiael

HH2015 nr 2 voorzijdeHet tijdschrift van de Historische Vereniging Hasselt is Hasselt Historiael. Vrijwel vanaf de oprichting van de Vereniging in 1983 is het blad Hasselt Historiael met een frequentie van éénmaal per kwartaal verschenen. In dit blad wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van Hasselt, aan personen uit de geschiedenis, aan belangrijke gebeurtenissen, aan boeken die over Hasselt verschijnen en aan archeologisch en bouwkundig onderzoek dat regelmatig door onze vereniging plaats vindt. Hasselt Historiael geeft het publiek een levendig inzicht in de geschiedenis, cultuur en architectuur van Oud Hasselt.

Leden van de HVH krijgen het blad gratis thuis gestuurd. Het lidmaatschap geldt voor 1 kalenderjaar. Opzegging verloopt schriftelijk en moet voor 1 december gedaan zijn. Het lidmaatschap kost 17 euro per jaar (automatische incasso) via IBAN: NL47 RABO 0325 6014 37. Losse nummers van Hasselt Historiael kosten € 5,50 exclusief verzendkosten. U kunt ook losse exemplaren kopen op het Oude Stadhuis te Hasselt bij het Toeristisch Informatie Punt of bij Vivant aan de Hoogstraat 2. Wilt u een bijdrage leveren, dan gelieve artikelen en foto’s voor ons tijdschrift uiterlijk de laatste twee weken van ieder kwartaal in te leveren. Teksten graag in Word-bestand en foto’s apart in jpg-formaat. Stuur uw mail naar Hanny Becker hannybec@home.nl

De redactie van Hasselt Historiael bestaat uit de volgende personen:
Hanny Becker
Minie Buit
Marja Montanje
Johan Admiraal
Albert Kroes
Jan Holthuis (eindredactie)
Bezorging: Gerrit Nijmeijer, 06-22964769

Het redactieadres is:
Marja Montagne-Kramer
De Tip 16
8061 BX Hasselt
info@historischevereniginghasselt.nl

Hieronder treft u een aantal oude exemplaren aan van ons tijdschrift Hasselt Historiael. Hierin staan leuke verhalen en anekdotes over de geschiedenis van Hasselt en haar bevolking. De verhalen en afbeeldingen schetsen het leven van de Hasseltenaren en geven een beeld van hoe Hasselt is ontwikkeld tot een Hanzestad met industrie, scheepvaart en een sociaal leven. Naast de plaatselijke geschiedenis is er ook veel aandacht voor onze vaderlandse en wereldwijde historie. Het is zeker moeite en plezier waard om het blad te kopen. In de loop der jaren is de lay-out aangepast. Lang is er voor gekozen om het tijdschrift zwart/wit te houden, met uitzondering van een aantal jubileumuitgaven. Sinds maart 2015 verschijnt Hasselt Historiael in kleur.

 

 

 

 

 

Nieuws

18 okt 2017

Jaarlijkse dialectavonden

Jaarlijkse dialectavonden Historische Vereniging Hasselt. Altijd al van plan geweest om eens … Verder lezen…

07 okt 2017

Lezing door Paul Rademaker

Lezing over De oorsprong van de Heilige Stede en de ontwikkelingen naar … Verder lezen…

14 jun 2017

Hassailt 2017

Hassailt vindt elke 5 jaar plaats in de mooie Hanzestad Hasselt in … Verder lezen…

Log in