Werkgroepen

Nieuwsarchief

s-image

Hasselt Historiael

Redactioneel

In dit nummer van Hasselt Historiael veel aandacht voor verdedigingswerken in Hasselt. Het ene bouwwerk beschermde de stad tegen het water, het andere tegen een vijand van vlees en bloed.

De Stenendijk was gemaakt om de rivier binnen zijn bedding te houden. En deze waterkering tussen Molen De Zwaluw en Streukelerzijl moet worden aangepakt, zo konden we onlangs in de krant lezen. Het voegwerk is aan herstel toe, het dijklichaam moet steviger en wellicht hoger worden. Alle reden voor Hasselt Historiael om eens in de geschiedenis te duiken van deze ‘unieke’ – wat enige – Nederlandse stenen zeewering. Zeewering? Jawel! Lees het artikel en ontdek nog veel meer wetenswaardigheden over de Stenendijk.

Dan die andere verdediging van Hasselt. Rond 1620 was over de vestingwerken veel te doen. Tot dan toe hadden simpele aarden wallen of stadsmuren de vijand buiten moeten houden. Maar militaire professionals als Johan van den Cornput kwamen met nieuwe ideeën op om de stad beter te kunnen verdedigen. Rondom werden de stadswallen uitgebouwd met vijfhoekige verdedigingswerken, de zogenaamde bastions of bolwerken. Van hieruit waren belagers op elke plek van de wal ook van opzij aan te vallen.

Nog verder terug in de tijd, in de zestiende eeuw, werd Hasselt beschouwd als de poort naar het noorden, vooral naar Friesland. Het was dus een belangrijke stad voor protestants “Den Haag” in de strijd tegen de katholieke Spaanse troepen, zeker toen Steenwijk in 1582 was gevallen. Maar er waren meer partijen die een belang bij Hasselt hadden: de Friezen, die de verdediging van de stad wel namens Holland op zich wilden nemen, en het bestuur van Overijssel, dat bang waren dat Friesland heel noordwest-Overijssel zou gaan bezetten. Een uiterst complexe situatie.

Verder een intrigerende speurtocht naar de intrieste lotgevallen van een Joodse onderduiker uit Zwolle ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, Joseph Troostwijk. Het stuk is eerder verschenen in het blad van de Zwolse Historische Vereniging, maar omdat het verhaal ook Hasselter links heeft willen wij het graag aan onze lezers ter beschikking stellen.

Tenslotte in de rubriek Toen en Nu de Hoogstraat, een van de oudste straten van Hasselt.

We wensen u veel leesplezier.

Nieuws

07 apr 2019

Jaarvergadering 15 april 2019 vanaf 20.00 uur in het Oude Stadhuis

Agenda Opening: invulling/controle presentielijst en vaststelling van de agenda. Vaststelling jaarverslag over … Verder lezen…

31 mrt 2019

Expositie Onderwijs in Hasselt van 1 april tot en met 22 juni.

De expositie vertelt over het onderwijs vanaf de Middeleeuwen tot heden. Naast … Verder lezen…

31 mrt 2019

Lezing over de binnenvaart

Dinsdag 9 april 2019 20.00 uur Oude Stadhuis. Lezing over de binnenvaart, … Verder lezen…

Log in