Werkgroepen

Nieuwsarchief

s-image

Monumenten

Ondanks enkele veranderingen heeft Hasselt zijn historische karakter voor een groot deel weten te behouden. De historische binnenstad van Hasselt en zijn verdedigingsgordel zijn in 1982 aangewezen als beschermd stadsgezicht. In de binnenstad bevindt zich een stadsdeel met grote historische waarde: de grachtengordel met de Brouwersgracht, Prinsengracht, Baangracht en Heerengracht. Dit deel van de stad ontleent zijn ‘belevingswaarde’ vooral aan de grachten, kades en monumentale panden. In totaal kent Hasselt ruim 70 rijksmonumenten. Ook wat betreft het religieus erfgoed heeft Hasselt een aantal bijzondere monumenten, zoals de Grote of Stephanuskerk uit de 14de eeuw, het Heilige Geestgasthuis en de overblijfselen van het Mariaklooster aan de Baangracht. De r.k. kerk aan het Eiland werd gebouwd in 1933 tijdens het katholiek reveille. De jaarlijkse bedevaart naar deze “Heilige Stede” verwijst naar de van oorsprong Middeleeuwse bedevaarttraditie. Het laat-gotische raadhuis in het centrum van de stad dateert grotendeels uit 1550 en werd in 1907/08 door Joseph Cuypers ingrijpend gerestaureerd. Het gebouw symboliseert de macht van het stadsbestuur door voorspoed en welvaart in de handel van de Hanzestad. Tot het industrieel erfgoed behoren het gerestaureerde kalkovencomplex en korenmolen “De Zwaluw” uit 1867. De molen staat aan de Stenendijk, de laatste stenen (Zuider)zeewering die in Nederland bewaard is gebleven.

Hasselt telt dus vele karakteristieke en unieke rijksmonumenten. Uiteenlopend van kerken tot aan woonhuizen en van industriële monumenten tot aan een historische waterkering. De Historische Vereniging Hasselt is niet alleen geïnteresseerd in de (bouw)geschiedenis van deze monumenten, maar ook begaan met het behoud van het culturele erfgoed. Hieronder staan alle rijksmonumenten in Hasselt op adres gerangschikt, gekoppeld aan hun registratienummer. Voor meer informatie over de monumenten in Hasselt, Zwartewaterland en Overijssel verwijzen we naar Rijksmonumenten en Wikipedia. Op de betreffende sites vindt u een uitgebreid overzicht van alle actuele monumenten uit Hasselt.

Klik hier voor Rijksmonumenten.nl
Klik hier voor Wikipedia Monumenten Hasselt

 

Nieuws

10 mei 2019

Recept Skoape Kuukies

Tijdens de Nationale Molendag op zaterdag 11 mei worden bij molen De … Verder lezen…

04 mei 2019

Opdat wij niet vergeten: een monument ter gedachtenis aan Derk en Berendina van Assen

Op de begraafplaats Van Stolkspark in Hasselt staat naast het oude baarhuis … Verder lezen…

07 apr 2019

Jaarvergadering 15 april 2019 vanaf 20.00 uur in het Oude Stadhuis

Agenda Opening: invulling/controle presentielijst en vaststelling van de agenda. Vaststelling jaarverslag over … Verder lezen…

Log in