Werkgroepen

Nieuwsarchief

s-image

Jaarvergadering 15 april 2019 vanaf 20.00 uur in het Oude Stadhuis

Agenda

 1. Opening: invulling/controle presentielijst en vaststelling van de agenda.
 2. Vaststelling jaarverslag over 2018. Zie Hasselt Historiael nr. 2, 2018.
 3. Ingekomen stukken.
 4. Mededelingen van de voorzitter.
 5. Jaarverslag van de secretaris over 2018.
 6. Verslag kascommissie (Gerrit Slurink en Hans Veldman, met als reserve Johan Gerrits).
 7. Benoeming nieuwe kascommissie.
 8. Jaarverslag van de penningmeester.
 9. Bestuursverkiezing: De zittingsduur van een bestuurslid kan drie termijnen van vier jaar beslaan. Leden kunnen tegenkandidaten voordragen bij vijf of meer voorkeursstemmen per kandidaat. Dit moet minimaal drie dagen voor aanvang van de vergadering. De tegenkandidaat dient hiervoor een bereidheidsverklaring te ondertekenen. Momenteel zijn Eppo Schmidt, Gerard Broekroelofs en Frank Volkers aftredend en herkiesbaar. Het bestuur heeft ook nu weer besloten om het aantal leden op zeven te houden.
 10. Vaststelling contributie voor 2020.
 11. Rondvraag. Kan ook vooraf bij de secretaris ingediend worden.
 12. Na  het officiële gedeelte zal de heer Martin van der Linde, Regiohistoricus Noordwest Overijssel, Stichting IJsselacademie, een lezing houden over de (verdwenen) Hasselter stadsboeren, het project Van Oerbos tot Hooiland en de ontwikkelingen in de naoorlogs landbouw.

Nieuws

10 mei 2019

Recept Skoape Kuukies

Tijdens de Nationale Molendag op zaterdag 11 mei worden bij molen De … Verder lezen…

04 mei 2019

Opdat wij niet vergeten: een monument ter gedachtenis aan Derk en Berendina van Assen

Op de begraafplaats Van Stolkspark in Hasselt staat naast het oude baarhuis … Verder lezen…

07 apr 2019

Jaarvergadering 15 april 2019 vanaf 20.00 uur in het Oude Stadhuis

Agenda Opening: invulling/controle presentielijst en vaststelling van de agenda. Vaststelling jaarverslag over … Verder lezen…

Log in