Werkgroepen

Nieuwsarchief

s-image

Nieuwe impulsen voor monumentenzorg in Hasselt

werkgroep monumenten 2Historische Vereniging helpt gemeente bij erfgoedbeleid

De Historische Vereniging in Hasselt heeft aangeboden om mee te helpen bij het uitvoeren van het nieuwe erfgoedbeleid van de gemeente Zwartewaterland. Een afvaardiging van de vereniging heeft dit onlangs in een gesprek op het gemeentehuis aan burgemeester Eddy Bilder meegedeeld.

De Historische Vereniging Hasselt anticipeert hiermee op het recentelijk door de raad vastgestelde erfgoedbeleid van de gemeente. ‘We zien dit als een kans om een nieuwe impuls te geven aan de monumentenzorg in Hasselt’, aldus interim-voorzitter John Assink. ‘We hebben de indruk dat de gemeente een nieuwe start wil maken met het erfgoedbeleid en daar willen we best onze medewerking aan verlenen. De burgemeester was blij verrast met ons voorstel.’

De historische binnenstad van Hasselt is sinds 1982 een beschermd stadsgezicht en telt zo’n 75 rijksmonumenten. Het Rijk verleent deze status aan unieke en kenmerkende panden die het waard zijn om voor het nageslacht te bewaren. Ook de gemeente kan panden aanwijzen die belangrijk of interessant genoeg zijn om te beschermen. Momenteel heeft Hasselt, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Zwartsluis, niet zulke gemeentelijke monumenten. Toch zijn er nog veel bijzondere panden en objecten die wel een beschermde gemeentelijke status verdienen. Daarom werd in september 2014 de werkgroep Monumenten opgericht door de Historische Vereniging in Hasselt. De vereniging wil met haar kennis en ervaring de gemeente helpen bij het identificeren en inventariseren van deze monumenten.

Zorg om het behoud van het rijke monumentale erfgoed in Hasselt was ooit de belangrijkste aanleiding voor de oprichting van de plaatselijke Historische Vereniging. In de afgelopen jaren hebben de leden zich steeds weer ingezet om het erfgoed in de historische binnenstad te beschermen. Dat ging niet altijd van een leien dakje. De verhoudingen tussen de gemeente en de Historische Vereniging raakten in het verleden nog wel eens verstoord. ‘Maar achter al dat oud zeer moeten we een punt zetten en onze blik op de toekomst richten’, meent interim-voorzitter John Assink. ‘De realisering van het centrumplan biedt straks de kans op een gouden toekomst voor het erfgoed in de binnenstad van Hasselt. Daaraan verlenen we als Historische Vereniging graag onze medewerking’.

Nieuws

10 mei 2019

Recept Skoape Kuukies

Tijdens de Nationale Molendag op zaterdag 11 mei worden bij molen De … Verder lezen…

04 mei 2019

Opdat wij niet vergeten: een monument ter gedachtenis aan Derk en Berendina van Assen

Op de begraafplaats Van Stolkspark in Hasselt staat naast het oude baarhuis … Verder lezen…

07 apr 2019

Jaarvergadering 15 april 2019 vanaf 20.00 uur in het Oude Stadhuis

Agenda Opening: invulling/controle presentielijst en vaststelling van de agenda. Vaststelling jaarverslag over … Verder lezen…

Log in