Werkgroepen

Nieuwsarchief

Facebook

s-image

Vollenhoofse visite

Het Cultuur Historisch Museum, Land van Vollenhove (CHC) organiseert ieder jaar voor hun vrijwilligers een gezellige middag als dank voor hun inzet. Om de onderlinge banden te versterken was het voorstel vanuit onze vereniging om deze middag te houden.

2014-10-25 14.51.29Rond 14.30 uur stond de koffie met een rolletje van die overbekende plaatsnaam klaar in het Oude Stadhuis. De bezoekers hadden hun welsprekende voorzitter Jan Wester meegenomen die nog een heleboel te bespreken had met zijn 25 medewerkers van het CHC waarvan onze voorzitter tevens bestuurslid is. Hij sprak over de huidige stand van zaken: museumraad, wintersluiting, nieuwe expo ‘Van tollen naar scrollen’, jaarplanning, aankoop schilderij en educatie. Het centrum beschikt over een goed uitgerust gebouw aan de Bisschopstraat dat van woensdag tot en met zondag ‘s middags geopend is. Dit meldt althans hun visitekaartje.

Voorzitter John Assink heette vervolgens de gasten welkom in ons’ Wijnhuis’ en vertelde het één en ander over de onze vereniging en de grote haakbussenverzameling, de grootste van dit type in Europa die Hasselt in bezit heeft. Dat we een tentoonstelling ‘Retourtje Hasselt’ hebben ingericht, waarvoor de historische club van Blokzijl belangstelling heeft om zelf een expositie van de Stoomtram mee samen te stellen. Hij vertelde iets over de historie en de verschillende zalen van het Oude Stadhuis. Dat Stichting Hendrick de Keyser eigenaar is en de gemeente huurder en wij gebruiker van het gebouw zijn en dat maakt een kostbare renovatie aan de voormalige wethouderskamer eigenlijk wel spannend gezien de financiële verantwoordelijkheden.

Vervolgens gaf museum conservator Henk Dekker, een rondleiding door het gebouw. Hij begon met een toelichting bij de kunstwerken van de raadszaal waarbij vrij veel aandacht besteed werd aan het schilderij van Nicolaas van Galen wat als toonbeeld van een rechtvaardig vonnis werd gezien en waarvan er soortgelijke in andere stadhuizen hingen. Hasselt bezat namelijk het recht van onthoofding. Het werk is zelfs in Washington en Boston tentoongesteld. Via de overloop waar de haakbussen, speren, knotsen en ceremoniële wapens staan opgesteld en de verschillende aanzichten van de stad hangen gingen we langs het smalle pad omhoog naar het cachot waarvan de deur met boevenluikje nog in de oorspronkelijke staat verkeert. Boven bevindt zich ook het archief met o.a. een grote verzameling “Zwolsche Couranten”. De constructie van het dak is nog origineel maar de dakpannen zijn door leien vervangen. De torentjes en dakramen zijn later aangebracht.

Na afdaling en bezichtiging van de tentoonstelling, nam Marja Montanje de leiding over voor een historische wandeling door de stad. Hier was uw verslaggever niet bij aanwezig maar haar verhaal zal ongetwijfeld even boeiend zijn geweest als de uitleg van de voorgaande sprekers.

Gerard Broekroelofs

Nieuws

29 apr 2018

Tentoonstelling Hasselt over Synode van Dordrecht

In het onder de rook van Zwolle gelegen Hanzestadje Hasselt kunt u … Verder lezen…

21 jan 2018

Expositie ‘Overijsselse’ eilanden in de Noord-Molukken

Onder het eiland Bacan in de Noord-Molukken liggen vier eilandjes die de … Verder lezen…

21 jan 2018

Verslag nieuwjaarsreceptie 2018

Nieuwjaarsreceptie 2018 De laatste jaren nam de belangstelling voor de nieuwjaarsborrel een … Verder lezen…

Log in