Werkgroepen

Nieuwsarchief

s-image

Dialect

Wie bin d’r op de warkgroep dialectn en wat doen ze?

Er was een actiéve groep van vief mensn: Arreman Starkn, Klaas Wörsik, Maartn Iemstra, Annie van Diek en Corry Overmars, die met völle plezier alle wèèkn iéne middeg van twieje tut viéve bi-j mekare komm in et olde stad-uus. Na twaolf joar noeste arbeid kondn ze in twieduundachte het “Hasselter dialectwoordenboek  presenteern.

Ook komm ze ién keer in de moand een middeg bi-i mekare umme op liestn vroang in te vulln veur ‘t maakn van een woordnboek van de Oaveriesselse dialectn.

Dit is een uitgave van de IJsselacademie in opdracht van het GOS “Grens-Overschrijdende Streektalen, waarin de IJsselacademie in Kampen, het Van Deinse Instituut in Enschede en het Landeskundliches Institut Westmünsterland in Vreden, Duitsland samenwerken.

Wat beteeknd een dialectgroep veur Hasselt: Mensn die de Hasselter taal een warm arte toedraang en doarumme willn prebeern een stukkien van de weerdn en normm, de woordn en gezegdn van vrogger te bewaarn deur ze op te skriémm, vaste te leëng.
En doar is de Hasselter proat toch ok een deel van? D’r bint nou nog twee leedn, Corry Overmars en Bertien Brinkman dus d’r mag wel wat bi-j.

dialectwerkgroepDe dialectgroep (vertaling).
Wie maken deel uit van de werkgroep Dialect en wat doet deze groep?
Het was een actieve groep van vijf mensen: Herman Sterken, Klaas Würsten, Maarten Hiemstra, Annie van Dijk en Corry Overmars, die met veel plezier iedere week één middag van 2 tot 5 uur bij elkaar kwamen in het Oude Stadhuis. Na twaalf jaar noeste arbeid konden ze in 2008 het Hasselter Dialectwoordenboek presenteren.

Ook komen we één keer per maand bij elkaar om vragenlijsten in te vullen voor het maken van een woordenboek van de Overijsselse dialecten. Dit is een uitgave van de IJsselacademie in opdracht van het GOS: Grens Overschrijdende Streektalen, een samenwerkingsverband van de IJsselacademie Kampen, het Van Deinse Instituut Enschede en het Landeskündliches Institut Westmünsterland Vreden (Duitsland). Voor meer informatie zie website IJsselacademie en de site De taal van Overijssel.

De Stichting Grens Overschrijdende Streektalen (GOS) verzamelde vanaf 1998 bijna vijfduizend vragenlijsten met elk meer dan 50 vragen over de inrichting van het huis, eten en drinken, kleding, werk, dieren, planten, feesten, tradities en rituelen uit heel Overijssel en aangrenzende gebieden. En dat allemaal in de streektaal De invoer van de meer dan 350.000 antwoorden is nu, na zeventien jaar eindelijk klaar.

Ook is er de Nedersaksiese uutgave van Wikipedie, n ensyklopedie op internet waor iederene an mee kan doon, en die beschikbaor is in verschillende talen. Disse uutgave besteet vanaof 24 meert 2006. Op disse Wikipedie vie’j informasie in de Nedersaksiese dialekten uut Nederlaand, mer oek uut t Duutse grensgebied. Op deze site vindt u meer informatie over “Sallaand en Asselt“.

Wat betekent een dialectgroep voor Hasselt? Mensen die het Hasselter dialect een warm hart toedragen en daarom willen proberen een stukje waarden en normen, de woorden en gezegden van vroeger, te bewaren door ze op te schrijven en vast te leggen. En daar is de ‘Hasselter spraak’ toch een onderdeel van. Gelukkig zijn er in Hasselt nog volop inwoners die het plaatselijke dialect een warm hart toedragen. Daar kunnen ze bij de dialectgroep over meepraten. De werkgroep is de afgelopen jaren flink uitgebreid. Corry Overmars, Bertien Brinkman, Drikus van der Kolk, Jan van Marle, Gerrie Eenkhoorn, Jan Grolleman, Henk Woelderink en Jan Haasjes vormen momenteel de harde kern van de club. Vol enthousiasme doet deze nieuwe groep haar best om uitdrukkingen, zegswijzen en verhalen in het Hasselter dialect voor het nageslacht te bewaren. Belangstellenden krijgen tijdens de jaarlijkse dialectavond een indruk van de arbeid die jaarlijks door de werkgroep is verzet.

1e supplement woordenboek hasselter dialect

2e supplement woordenboek hasselter dialect

Nieuws

10 mei 2019

Recept Skoape Kuukies

Tijdens de Nationale Molendag op zaterdag 11 mei worden bij molen De … Verder lezen…

04 mei 2019

Opdat wij niet vergeten: een monument ter gedachtenis aan Derk en Berendina van Assen

Op de begraafplaats Van Stolkspark in Hasselt staat naast het oude baarhuis … Verder lezen…

07 apr 2019

Jaarvergadering 15 april 2019 vanaf 20.00 uur in het Oude Stadhuis

Agenda Opening: invulling/controle presentielijst en vaststelling van de agenda. Vaststelling jaarverslag over … Verder lezen…

Log in