Uitbaggeren Buitengracht

Uitbaggeren Buitengracht 1930

In het begin van de jaren 20 kende Hasselt drie grachten; de Stadsgracht, de Binnengracht die langs de Kastanjelaan en Eikenlaan liep en de Buitengracht. De Binnengracht  lag er verwaarloosd bij en groeide op verschillende plekken dicht. In 1925 doet een gemeenteraadslid het voorstel om de Binnengracht uit te baggeren.  Maar het tegendeel gebeurt. In 1927 stelt het gemeentebestuur voor om een gedeelte van de Binnengracht te dempen omdat er bouwgrond voor woningen nodig is. Met zand uit het Zwartewater wordt een gedeelte van de Binnengracht gedempt en langs de Eikenlaan worden op de gedempte gracht woningen gebouwd (de lage huisnummers). Over de bagger komt zand dat bij het afgraven van de Oldepot (Justitie Bastion) vrijkomt.  In 1930 wordt de Buitengracht aangepakt. De bagger uit de gracht wordt gebruikt om aan het einde van de Buitengracht ( tussen de N.V. Foltu en Van Pijkeren) een gedeelte van de gracht te dempen om daar uitbreiding van  de stoomhoutzagerij van Hellenthal mogelijk te maken. Was er nog bagger over dan kon daarmee weer een stuk van de Binnengracht  gedempt worden;  het gedeelte Ziekenhuisstraat  - Eiland. Op de foto kijken we vanaf de huidige “Buiten de Enkpoort”. De baggerboot ligt op de hoek van de begraafplaats (bomen links) en op de voorgrond zien we hoe het einde van  de Buitengracht  wordt volgespoten. Op deze plek staat nu de “Enkpoortveste”.  Toen jaren geleden deze veste werd gebouwd werd de Buitengracht weer voor een gedeelte in oude glorie hersteld.  Verder zien we  de wasserij, het (witte) gebouw met de licht gebogen ramen. De fabrieksschoorsteen hoorde bij (stoom)wasserij. Daarachter nog net een gedeelte van de kalkovens van de N.V. Foltu. 

De tweede foto is op dezelfde plek genomen als  de vorige maar precies van de andere kant.  Op de foto zien we de baggerboot liggen langs Tijlswegje met aan de overzijde de begraafplaats. Links zien we nog iets van de kalkovens. De Buitengracht heeft in 1930 nog een functie voor de scheepvaart en moet gebruikt kunnen worden voor diep geladen schepen. Zowel de kalkovens als Hellenthal maken voor de aanvoer van grondstoffen en de afvoer van eindproducten gebruik van de buitengracht. De firma Prins van Wijngaarden krijgt het werk opgedragen en begint midden oktober 1930 met de uitvoering. Eind november zijn ze klaar met de klus. Tijdens het uitbaggeren vinden ze tussen de modder ook nog een aantal loden kogels. Deze zijn waarschijnlijk afkomstig van een van de vele belegeringen van Hasselt in vorige eeuwen. Dus geen voltreffers. Ze worden aan het gemeentebestuur overgedragen, die ze  bij de wapenverzameling op het stadhuis voegt.