agenda:  

Nieuwjaarsreceptie

10-01-2022

Oude Stadhuis
20:00 uur

'Geheim' van de Staphorster klederdracht

18-01-2022

Sluuspoort Zwartsluis
20:00 uur

Historische Stadskroniek intro

Tussen 1979 en 1981 publiceerde Derk Westerhof in de Hasselter Courant, een uitgave van Grafisch bedrijf Hasselt, en groot aantal artikelen over de historie van Hasselt. Al lopend door de straten van Hasselt vertelt hij allerlei bijzonderheden over de gebouwen en over de mensen die daar in de loop van de jaren gewoond hebben.  Prachtige verhalen die een beeld geven van de geschiedenis van onze stad. We hebben de verhalen verspreid over de verschillende menu-items, maar ze zijn ook als een "looproute" te volgen via de link onder aan elk verhaal. 

De serie begon in 1979 met een introductie van de burgemeester, dat hieronder te vinden is. 

Introductie 

De geschiedenis van Hasselt is ontegenzeggelijk van groot belang en voor velen in en buiten Hasselt interessant, niet in het minst omdat de aandachtige toeschouwer in de opbouw van de oude stad en het voorkomen van vele kennelijk oude, monumentale onderdelen en gebouwen ‘geschiedenis’ kan zien en vermoeden. Van de samenstellende delen van de stadskern zijn er vele op zichzelf en in samenhang belangwekkend, en er zijn beslist aardige, merkwaardige en wetenswaardige dingen van te zeggen. Niet iedere straat, gracht of huis draagt echter zijn voorgeschiedenis voor iedereen duidelijk kenbaar. Gelukkig herbergt het Hasselter stadsarchief vele gegevens.

De gemeente Hasselt prijst zich gelukkig dat Derk Westerhof gezonde nieuwsgierigheid en serieuze belangstelling toont voor het historische wel en wee van onze stad en op verantwoorde wijze tijd. kan besteden aan ‘snuffelwerk’. Bovendien is hij bereid anderen van zijn bevindingen deelgenoot te maken door daarover in deze krant een artikelenreeks te schrijven.

Omdat vele zaken die niet bewezen kunnen worden voor meer dan én uitleg vatbaar zijn en ook Derk Westerhof een eigen mening heeft, zal vermoedelijk niet aan alles wat hij publiceert absolute waarde kunnen worden toegekend. Maar juist door een eigen interpretatie kan een verhaal ‘smeuïg’ worden en wellicht iemand die beter meent te weten tot een reactie weten te brengen. En dan is juist voldaan aan de opzet van deze publicaties: informatie geven én krijgen, over wetenswaardige zaken uit onze stadshistorie en daarvoor de belangstelling wekken en onderhouden.

Ongetwijfeld zal Derk Westerhof er in slagen vele bijzonderheden aaneen te schakelen en veler aandacht daarmee te boeien.
Hij staat ook open voor reacties van lezers.

Gaarne wens ik de lezers toe veel genoegen te beleven aan deze ‘Historische Stadskroniek’.

Mr.P.Th.van Hout
Burgemeester

Volg de looproute