agenda:  

Nieuwjaarsreceptie

08-01-2024

Oude Stadhuis
20:00 uur

 

Lezing: De ridders bij Zwartewaterklooster

'Wie waren die ridders?

De riddergraven bij het Zwartewaterklooster: monument van een verloren veldslag

Op 28 juli 1227 werd in het veenmoeras bij Coevorden geschiedenis geschreven. De bisschop van Utrecht werd met zijn ridderleger daar in de pan gehakt door Drentse boeren onder aanvoering van Rudolf van Coevorden. De bisschop en zijn broer en honderden ridders vonden die dag de dood in het moeras. Deze veldslag zou het begin worden van een jarenlange strijd.

Kaj van Vliet, archivaris bij Het Utrechts Archief, deed onlangs nieuw onderzoek naar de herkomst van al die ridders. Een groot aantal van hen werd begraven bij het klooster. Welke een paar jaar later, ter nagedachtenis aan al die gesneuvelden, door de bisschop gesticht werd op de oever van het Zwartewater. Wie lagen er allemaal op deze dertiende-eeuwse oorlogsbegraafplaats? Een lijst met namen die uit de vijftiende eeuw is overgeleverd biedt hiervoor verrassende aanknopingspunten.

Op donderdag 6 oktober zal Kaj van Vliet zijn verhaal doen in de Veldschuur. De kosten zijn €10,-- (dit is inclusief koffie/thee en koek)

Aanmelden via website

Meer informatie →