agenda:  

Expositie Stormramp 1825

04-02-2025

Oude Stadhuis

Lezing Lotte Jensen over de Watersnoodramp 18

04-02-2025

Teeuwland
20:00 uur

Werkgroep fotografie

De Historische Vereniging Hasselt beschikt over een grote hoeveelheid materieel en immaterieel erfgoed. Het erfgoed van Hasselt is van iedereen en vormt het geheugen van onze stad; het raakt aan ieders persoonlijke verhaal. De bijzondere gebouwen, de rijke collectie van een groot aantal objecten en de groter wordende verzameling verhalen spreken tot de verbeelding. De Historische Vereniging Hasselt zet de collecties in om bewoners en bezoekers van Hasselt te betrekken bij dit erfgoed. Daarbij wordt ook steeds gestreefd naar actualisering van de collectie. Heden, verleden en toekomst worden vanuit verschillende perspectieven belicht, die leiden tot nieuwe inzichten, nieuwe verhalen of debatten.

Bij alle activiteiten van de werkgroep fotografie staan de geschiedenis, het erfgoed en de identiteit van de stad Hasselt centraal. De werkgroep wil de geschiedenis van Hasselt op een toegankelijke, tot de verbeelding sprekende en belevingsgerichte manier vertellen, waarbij relaties worden gelegd tussen het verleden, heden en de toekomst. De duizenden foto’s hebben een belangrijke documentaire- en visuele waarde en zijn een interessante aanvulling op de geschreven bronnen in het archief. Ook de vele objecten en documenten die zijn opgeslagen in de kelder, in de verenigingskamer en op zolder verdienen aandacht.

De werkgroep is bezig met het verzamelen en archiveren van het beeldmateriaal dat aanwezig is en nog wordt verkregen. We willen dit beeldmateriaal zichtbaar maken voor belangstellenden.

We doen dit door:

 • Het scannen en digitaliseren van het materiaal
 • Het ordenen van de foto’s op onderwerp, straat en huisnummer of anders
 • Het verzamelen van gegevens over het beeldmateriaal door bv. mondelinge contacten met inwoners
 • Het dateren van foto’s en een omschrijving geven met steekwoorden
 • Personen op foto’s van worden zo mogelijk van namen voorzien
 • Voor het publiceren wordt alle beeldmateriaal van een uniek nummer voorzien
 • Het materiaal wordt systematisch opgeslagen op een gegevensdrager

De werkgroep maakt daarbij gebruik van de werkkamer van de vereniging.

Resultaten

Onze belangrijkste taak is het digitaliseren van de collectie en die bijhouden. Tot nu toe heeft de werkgroep zich bepaald tot het archiveren van foto’s. Verder verleent de werkgroep haar medewerking aan tentoonstellingen door het leveren van beeldmateriaal. Ook worden veel vragen door de werkgroep beantwoord.  Daarnaast wordt er veel werk verricht voor het item “Toen en Nu” in de Historiael.  Als publicaties willen we graag noemen het boek “Historie van de scheepsbouw in Hasselt” waarin nauw werd samengewerkt met onze werkgroep en waarbij veel fotomateriaal van de werkgroep is verwerkt. Wellicht dat er in de nabije toekomst een eigen uitgave van een boekje met geschiedenissen van Hasselt met veel foto’s verschijnt.

In de komende jaren zullen bewoners van Hasselt worden aangesproken door een meerstemmig verhaal, het uitdragen van de collectie en activiteiten die daarop gericht zijn. Hierbij zal steeds gezocht worden naar een balans tussen zorgvuldig beheer en behoud en het zo toegankelijk mogelijk presenteren van de collectie Hasselt.

De werkgroep heeft nog teveel werk liggen. We willen graag een deel-werkgroep voor:

 • Het bijhouden van de gegevens van Facebook
 • Het overnemen van geschiedkundige feiten en gegevens van Funda
 • Het bijhouden van historische feiten uit kranten
 • Historische stukken en foto’s voorzien van jaartallen

Uiteindelijk is alles gericht op dienstverlening en geschiedschrijving.

Contactpersoon: Andre Admiraal

16-07-2024

Ds. Hettinga, onderduiker op Dennenoord

Van Goff Miedema ontving de Historische Verenging Hasselt een verhaal over het gezin Hettinga. 
We hebben het verhaal gepubliceerd in het menu ... Lees verder...


15-07-2024

artikelen Looft den Heere

Marja Montaje heeft in de Hasselt Historiael al enkele artikelen gewijd aan het zangkoor 'Looft den Heere'.
Daar is nog meer over te schrijven. ... Lees verder...

Beeldbank archief

Ontdek ons fotoalbum vol historische foto’s. Lees hier ook de interessante nummers van Hasselt Historiael.

Hasselt Historiael

Elk kwartaal ontvangen onze leden een minstens 24 pagina`s tellend blad vol mooie artikelen en verhalen.

Bekende Hasselters

Misschien is Kiliaen van Rensselaer wel de bekendste Hasselter, maar hij is een van de vele historische figuren.

Gasten
en berichten

Genoten van alle prachtige verhalen en foto’s? Laat hier uw reactie en eventueel uw vragen achter.

UITGELICHT

Op deze website hebben we veel interessant materiaal verzameld. U kunt dat ontdekken door het menu boven aan de site te gebruiken.

Hierboven en hieronder Enkele items die we voor u hebben uitgelicht.
Daardoor kunt u snel naar de foto’s op onze Beeldbank en andere aansprekende onderdelen. Ook gemakkelijk bij uw volgende bezoek wanneer er weer nieuw materiaal is geplaatst.