agenda:  

Expositie in Oude Stadhuis

31-08-2023

Oude Stadhuis

Werkgroep Tweede Wereldoorlog

In de jaren 80 van de vorige eeuw begon Minie Buit met het interviewen van mensen die het verzetsherdenkingskruis in Hasselt hebben ontvangen. Dat was de start van het onderzoek over wat er gebeurde tijdens de Tweede wereldoorlog in en rond Hasselt dat al snel verder voerde dan bij deze  mensen. 

Vele verhalen zijn door interviewen inmiddels aan het licht gekomen, zoals rondom het onderduikschip in het Zwartewater, Hasselter schippers in oorlogstijd, de Joodse burgers van Hasselt in de Tweede Wereldoorlog en daarna verhalen over de Velde, Zwartewatersklooster en Ter Wee. We willen de herinneringen levend houden. De groep van mensen die het kunnen navertellen wordt steeds kleiner. Maar daarmee houdt het niet op: kinderen en kleinkinderen komen nog steeds om informatie en daarnaast met aanvullende gegevens.  Een verhaal begint meestal met een interview. Daarnaast wordt zo nodig bezoek aan het Historisch Centrum Overijssel of het NIOD gebracht of aan het Nationaal Archief.

 

De werkgroep gebruikt de  volgende middelen

 • interviews afnemen en vastleggen
 • artikelen voor Hasselt Historiael
 • bijdrage aan lezingen en tijdelijke projecten
 • gegevens aanleveren aan werkgroepen, zoals de landelijke werkgroep voor vermiste personen
 • ingaan op individuele verzoeken, bijvoorbeeld van familieleden die willen weten hoe bijvoorbeeld ouders of grootouders de oorlog in Hasselt hebben meegemaakt. En of er nog een postume onderscheiding kan worden aangevraagd.

De resultaten van de werkgroep

 • Artikelen in Hasselt Historiael. Zie hiervoor de bijlage.
 • Bijdrage aan Stichting herdenken Joods leven Zwartewaterland.
 • Bijdrage aan werkgroep grafmonumenten
 • In kader van 75 jaar bevrijding meewerken aan boekje voor basisscholen

Documenten over de Tweede Wereldoorlog

De werkgroep werkt nu nog aan:

 • De organisatie en het functioneren van de Binnenlands Strijdkrachten in Hasselt
 • Onze jongens in Nederlands Indië 

Toekomst:

In 2025 gaan de niet openbare archieven over de Tweede Wereldoorlog open, dat kan ook nog belangrijke informatie gaan brengen.  Natuurlijk zijn nieuwe leden voor deze werkgroep welkom.

Voor vragen:

Minie Buit-Zielman
email:  minie.buit@live.nl

 

17-05-2023

Schenking archiefmateriaal

De Historische vereniging ontving van dhr. M.ten Klooster uit Ede een aantal archiefdozen met materiaal dat op Hasselt betrekking heef... Lees verder...


29-04-2023

Jaarvergadering

Op 17 maart werd in het Oude Stadhuis de jaarvergadering van onze vereniging gehouden. Hierbij een impressie.

Beeldbank archief

Ontdek ons fotoalbum vol historische foto’s. Lees hier ook de interessante nummers van Hasselt Historiael.

Hasselt Historiael

Elk kwartaal ontvangen onze leden een minstens 24 pagina`s tellend blad vol mooie artikelen en verhalen.

Bekende Hasselters

Misschien is Kiliaen van Rensselaer wel de bekendste Hasselter, maar hij is een van de vele historische figuren.

Gasten
en berichten

Genoten van alle prachtige verhalen en foto’s? Laat hier uw reactie en eventueel uw vragen achter.

UITGELICHT

Op deze website hebben we veel interessant materiaal verzameld. U kunt dat ontdekken door het menu boven aan de site te gebruiken.

Hierboven en hieronder Enkele items die we voor u hebben uitgelicht.
Daardoor kunt u snel naar de foto’s op onze Beeldbank en andere aansprekende onderdelen. Ook gemakkelijk bij uw volgende bezoek wanneer er weer nieuw materiaal is geplaatst.