agenda:  

Laatste dag Expositie Hasselts Fanfare

01-07-2022

Oude Stadhuis

Expositie Veerpoort

15-07-2022

Gemeentehuis

1764

1764 Caarte van het Swartewaater of nette beschryvinge van het vaarwater van de stat Zwol op Hasselt.

Het gebied tussen Zwolle en Hasselt aan weerszijden van het Zwarte Water. Kaart vervaardigd door Abraham Hanselaer. Onvoltooid: de namen van de rakken en de waterdiepten zijn niet ingevuld in de legenda.

Op detail 1 zien we de vestingstad Hasselt.  We zien het veer en de Hasselter Ziel. Opmerkelijk is ook hoe dicht het Zwartewater langs de Stenendijk loopt. Links zien we de Vrugten en rechts de Weerd.

Op detail 2 zien we de wapenschilden van Zwolle en Hasselt.