agenda:  

Expositie tot 30 juni

30-06-2024

Oude Stadhuis
12:00 uur

Expositie Stormramp 1825

04-02-2025

Oude Stadhuis

1765

1765 Caarte van het Swarte Waater tusschen Zwolle en Hasselt.

Het gebied in kaart gebracht door Abraham Hanselaer van het stroomgebied van het Zwartewater vanaf de stad Zwolle tot aan de stad Hasselt, aan weerszijden van het Zwarte Water.

Onvoltooid: de waterdiepten en namen van de rakken zijn niet ingevuld, evenals de betreffende legenda in de cartouches;

Op het detail zien we de vestingwerken, het veer over het Zwartewater, het Hasselter Zijl en de huizen aan de Hasselterdijk. Opvalend zijn ook de perceelgrenzen, netjes ingetekend, maar of ze werkelijk zo recht waren is de vraag.

Boven Hasselt zien we het wapen van Hasselt getekend.