agenda:  

Laatste dag Expositie Hasselts Fanfare

01-07-2022

Oude Stadhuis

Expositie Veerpoort

15-07-2022

Gemeentehuis

1825

Figuratieve kaart van de dijkbreuken en daardoor veroorzaakte inundatiën in de provincie Overijssel ten gevolge van de watervloet van den 4 Februarij 1825

Op de detailkaart zijn de dijkdoorbraken rond Hasselt goed te zien. De Stenendijk, het Kievitszijl en aan de overkant de dijk naar Cellemuiden.