agenda:  

Lezing: De ridders bij Zwartewaterklooster

06-10-2022

20:00 uur

Documentaire Derk van Assen en Berendina Grol

24-10-2022

Oude Stadhuis
20:00 uur

Eiland 22 -24

Na de invoering van de reformatie verdwijnt het openlijke rooms-katholieke leven uit de stad. De kapel van de Heilige Stede staat nog steeds op haar oude plaats en die moet dus ook verdwijnen. Dat klinkt eenvoudiger dan het in werkelijkheid was. En ook voor de rooms-katholieke vluchtelingen was de tijd dat Hasselt een veilige toevluchtsoord was voorbij. Zij verdwenen weer uit de stad.

De kapel ontmanteld

In 1567 werd in feite al een begin gemaakt met de ontmanteling van de Heilige Stede, toen de bedevaart werd afgeschaft. De aandacht van het stadsbestuur en vooral van de Hasselters was door de ontwikkelingen van de reformatie minder. Het volk en vooral de geestelijken waren niet meer zeker van hun zaak. Dat wil niet zeggen dat er geen rooms-katholieken waren en hun geloof niet sterk genoeg was. Maar de reformatie in de hoofden van de burgers van Hasselt ging geleidelijk door en dat betekende het begin van een vernieuwende beweging in de stad. Bovendien was de jaarlijkse bedevaart een kostbare zaak en er moesten wel financiële keuzes gemaakt worden. Dat was een goede gelegenheid om de kapel op de Heilige Stede voor andere doeleinden te gebruiken. De in de stad heersende pest moest worden beteugeld en daarvoor was een gebouw nodig waar de patiënten verpleegd konden worden. Vanaf 1522 was er wel een ziekenhuis aan de huidige Ziekenhuisstraat, maar de pest vroeg om  afzonderlijke verpleging, omdat het een besmettelijke ziekte was. Dus werd de kapel van de Heilige Stede als pesthuis ingericht, tot woede van sommige rooms-katholieken. Wellicht was deze beslissing een stap te ver. Vanaf dat moment was de voortgang van de reformatie een stuk langzamer. Het vertrouwde rooms-katholieke geloof helemaal afzweren was voor velen te vergaand.

Lees verder via de Beeldbank in Hasselt Historiael

2010 nr. 2 Thema uitgave over de Heilige Stede
2010 nr. 3 Reactie op het themanummer
2018 nr. 4 De Heilige Stede ontmanteld