agenda:  

Nieuwjaarsreceptie

08-01-2024

Oude Stadhuis
20:00 uur

Heerengracht 06 Rijksmonument

Huis met gevel met in- en uitgezwenkte zijkanten en top- en hoekpilasters op zandstenen consoles. Bakstenen tandlijst. Gevelsteen 1592.

De panden die nu de nummers 5 t/m 8 dragen, waren in de 16e eeuw in het bezit van de familie Telvoren. De Telvoorenhuysen bestonden uit:

  • Swaene Telvoren, Heerengracht 5
  • De Nije Telvoern, Heerengacht 6
  • De Olde Telvoern, Heerengracht 7
  • Johan Twent Huys, Heerengracht 8

In 1588 kreeg Hendrik Evert Telvoren (bewoner van Heerengracht 7), vicaris en oud pastoor van Beilen , opdracht van de magistraat van Hasselt het vakwerkhuis ten noorden van zijn woning opnieuw op te timmeren. Volgens de gevelsteen was dit werk in 1593 voltooid. Het oude gebinte met de kapconstructie is daarbij gespaard en nog aanwezig. Johan, de zoon van Hendrik Evert, was de eerste stadssecretaris van Hasselt na de reformatie.

 

Foto 1 : Beeldbank Cult. Erfgoed  1997
Foto 2 + 3: Hvh 2022