agenda:  

Laatste dag Expositie Hasselts Fanfare

01-07-2022

Oude Stadhuis

Expositie Veerpoort

15-07-2022

Gemeentehuis

Heerengracht 7 

Heerengracht 7  (gemeentelijk monument)

Inleiding

WOONHUIS, gebouwd omstreeks 1910. Het pand is gelegen in het centrum van Hasselt aan de Heerengracht. De noklijn staat haaks op de Heerengracht. De voorgevel is een vergrote en vrij vormgegeven kopie van de ernaast staande Gelderse gevel met jaartal 1593. Woonhuis Appelo toevoegen.

Omschrijving

Het woonhuis is opgetrokken vanuit een rechthoekige plattegrond, in baksteen, over twee bouwlagen, onder een met rode Oudhollandse pannen gedekt zadeldak. De voorgevel bevat rechts de entree die wordt geflankeerd door twee houten schuifvensters met roedeverdeling in het bovenlicht. Op de verdieping bevinden zich drie vrijwel identieke vensters. De schuiframen zijn hier gewijzigd in uitzetramen. Alle kozijnen worden afgesloten met een anderhalf steens strek. De gevel wordt beëindigd door een topgevel met in- en uitzwenkend metselwerk, pilasters en een tandlijst. In deze topgevel een kleiner venster.