agenda:  

Nieuwjaarsreceptie

08-01-2024

Oude Stadhuis
20:00 uur

Heerengracht 7 

Heerengracht 7  (gemeentelijk monument)

Inleiding

WOONHUIS, gebouwd omstreeks 1910. Het pand is gelegen in het centrum van Hasselt aan de Heerengracht. De noklijn staat haaks op de Heerengracht. De voorgevel is een vergrote en vrij vormgegeven kopie van de ernaast staande Gelderse gevel met jaartal 1593. Woonhuis Appelo toevoegen.

Omschrijving

Het woonhuis is opgetrokken vanuit een rechthoekige plattegrond, in baksteen, over twee bouwlagen, onder een met rode Oudhollandse pannen gedekt zadeldak. De voorgevel bevat rechts de entree die wordt geflankeerd door twee houten schuifvensters met roedeverdeling in het bovenlicht. Op de verdieping bevinden zich drie vrijwel identieke vensters. De schuiframen zijn hier gewijzigd in uitzetramen. Alle kozijnen worden afgesloten met een anderhalf steens strek. De gevel wordt beëindigd door een topgevel met in- en uitzwenkend metselwerk, pilasters en een tandlijst. In deze topgevel een kleiner venster.

Geschiedenis

De panden die nu de nummers 5 t/m 8 dragen, waren in de 16e eeuw in het bezit van de familie Telvoren. De Telvoorenhuysen bestonden uit:

  • Swaene Telvoren, Heerengracht 5
  • De Nije Telvoern, Heerengacht 6
  • De Olde Telvoern, Heerengracht 7
  • Johan Twent Huys, Heerengracht 8

In 1588 kreeg Hendrik Evert Telvoren (bewoner van Heerengracht 7), vicaris en oud pastoor van Beilen , opdracht van de magistraat van Hasselt het vakwerkhuis ten noorden van zijn woning opnieuw op te timmeren. Volgens de gevelsteen was dit werk in 1593 voltooid. Het oude gebinte met de kapconstructie is daarbij gespaard en nog aanwezig. Johan, de zoon van Hendrik Evert, was de eerste stadssecretaris van Hasselt na de reformatie.