agenda:  

Lezing: De ridders bij Zwartewaterklooster

06-10-2022

20:00 uur

Documentaire Derk van Assen en Berendina Grol

24-10-2022

Oude Stadhuis
20:00 uur

Hofstraat 10

Hofstraat 10  (geen gemeentelijk monument, wel een bijzonder object)

Inleiding

WOONHUIS, gebouwd omstreeks 1850 met een gave zijgevel uit de 16e e eeuw. Het pand is gelegen in het centrum van Hasselt aan de Hofstraat en bestond oorspronkelijk uit twee woningen. De rechterhelft is nu in gebruik als garage/berging. De noklijn is evenwijdig met de straat.

Omschrijving

Het woonhuis is opgetrokken vanuit een rechthoekige plattegrond, in baksteen op een gepleisterde plint, over een bouwlaag, onder een met Hollandse pannen gedekt zadeldak. In de linkerhelft van de gevel is een entree met bovenlicht waarin een gietijzeren levensboom. De entree wordt rechts geflankeerd door twee vensters met roedeverdeling. De rechterhelft van de gevel bezit een dubbele inrijdeur De gevel wordt aan de bovenzijde afgesloten met houten bakgoot. In het dakvlak bevinden zich twee kleine dakkapellen met pat dak. De rechter zijgevel dateert uit de zestiende eeuw en bezit enkele vensters met korfbogen uit dezelfde tijd.