agenda:  

Nieuwjaarsreceptie

08-01-2024

Oude Stadhuis
20:00 uur

Hoogstraat 26

Hoogstraat 26 / Raamstraat 4 (voormalige pastorie).  (geen gemeentelijk monument, wel een bijzonder object)

Inleiding

Hoofdgebouw van het in 1390 gestichte Gasthuis. Na meerdere functiewijzigingen werd het gebouw in 1809 ingericht als R.K. Kerk. KERK EN PASTORIE werden in 1868 in neogotische trant verbouwd, in opdracht van het pastoraat van C.A. Alferink. Omstreeks 1935 werd de kerk omgebouwd tot timmermanswerkplaats. Ondanks deze verandering van functie is de kerk nog herkenbaar: aan de zijgevel bevinden zich steunberen en de bovendelen van gotische vensters. Aan de achterzijde van de kerk bevindt zich de voormalige pastorie, deze is nu als woonhuis in gebruik.

Het dak van de kerk loopt door over de pastorie. De tuin en de entree worden afgescheiden door een bakstenen muur en een gietijzeren hek, die eveneens binnen de bescherming vallen.

Omschrijving

De voormalige kerk is opgetrokken vanuit een rechthoekige plattegrond, in baksteen, over twee bouwlagen en onder een geknikt schilddak gedekt met kruispannen. De huidige voorgevel dateert uit 1935 en heeft op de begane grond twee samengestelde vensters met bovenlichten met roedeverdeling. In het midden bevindt zich een entree bestaande uit drie deuren en twee bovenlichten met roedeverdeling. Op de verdieping bevinden zich drie samengestelde vensters met roedeverdeling en bovenlichten. De zijgevel bestaat uit 5 traveeën die worden gescheiden door steunberen. Binnen een travee bevinden zich schuifvensters (in 1935 als gebruikte vensters geplaats) en daarboven nog een deel van de gotische vensters. Inwendig is de oorspronkelijke verdiepingsvloer van belang, bestaande uit moerbalken op korbelen en kinderbalken. De oorspronkelijke kap werd omstreeks 1910 verlaagd tot een geknikt schilddak, afgedekt met kruispannen en zink. Direct aan het voormalige kerkgebouw bevindt zich de voormalige pastorie.

De voormalige pastorie is opgetrokken vanuit een vierkante plattegrond, in gepleisterde baksteen met een gepleisterde plint. In de plint bevinden zich twee luiken met sierschilderwerk. Op de begane grond bevinden zich aan de straatzijde drie schuifvensters met roedeverdeling. Daarboven bevinden zich twee schuifvensters met roedeverdeling. In het dakvlak bevindt zich een dakkapel met een doorlopende luifel op korbelen.

De achtergevel van het gebouw is tevens de entree van het huidige woonhuis; hier bevindt zich een schuifvenster met roedeverdeling en een entree met bovenlicht. Daarnaast een klein, achter glas geplaatste muurnis. Op de verdieping bevinden zich drie spitsboogvensters. In het dakvlak een moderne houten dakkapel.