agenda:  

Lezing: De ridders bij Zwartewaterklooster

06-10-2022

20:00 uur

Documentaire Derk van Assen en Berendina Grol

24-10-2022

Oude Stadhuis
20:00 uur

Hoogstraat 43-45

Hoogstraat 43-45  (geen gemeentelijk monument, wel een bijzonder object)

Inleiding

POST- EN TELEGRAAF KANTOOR, gebouwd in ca. 1880. Het gebouw is gelegen aan de rand van het centrum.

Omschrijving

Het post- en telegraafkantoor is opgetrokken vanuit een rechthoekige plattegrond, in baksteen op een gepleisterde plint, over twee bouwlagen en onder een met Hollandse pannen gedekt afgeknot schilddak.

De symmetrische gevel wordt benadrukt door zijrisalieten waarin zich entrees bevinden met houten omlijsting en cannelures. De vensters hebben een profielomlijsting en roedeverdeling. In het midden van de gevel, boven de vensters, bevindt zich een gepleisterde lijst met het opschrift “POST- EN TELEGRAAFKANTOOR”.

Over de voorgevel loopt een cordonlijst met verkropping. In het dakvlak van de voorgevel is recentelijk een dakkapel geplaatst.