agenda:  

Expositie tot 30 juni

30-06-2024

Oude Stadhuis
12:00 uur

Expositie Stormramp 1825

04-02-2025

Oude Stadhuis

Kastanjelaan 1 

Kastanjelaan 1  (geen gemeentelijk monument, wel een bijzonder object)

Inleiding

KERK, gebouwd in. 1958. Het gebouw is gelegen aan de rand van het centrum en bestaat uit een hoofdgebouw met een toren aan de ingangszijde en aangebouwde nevenruimtes aan de tegenoverliggende zijde. Een voormalige gymnastiekgebouw werd in 1981 als zalencentrum bij de kerk gevoegd en maakt geen deel uit van de monumentenstatus van het kerkgebouw.

Omschrijving

De kerk is een ontwerp van architect Jan Jans. Het complex is ontworpen in zeer traditionele vormen met gebruik van uitsluitend natuurlijke (eerlijke) materialen. Toelichting van de architect: “Gestreefd is naar een monumentale afsluiting aan de oostzijde van de Nieuwstraat met Gasthuisstraat waar zich aan de westzijde de monumentale Grote Kerk en het raadhuis bevinden”. Het complex is opgetrokken van een groot formaat geel genuanceerde baksteen en gedekt met grijs genuanceerde pannen. Kerkzaal en aangebouwde nevenruimtes zijn gedekt met zadeldaken tussen topgevels. De toren bezit een tentdak. De zijgevels van de kerkzaal zijn met lisenen in zes delen gedeeld die eindigen met een gemetseld boogfries onder de gootlijsten Ook de toren bezit onder de gootlijst een gemetseld boogfries. De kerkramen bestaan uit betonnen profielen, in zes vensters gedeeld en bezet met glas in lood in ruitvorm. De bovenzijde van de ramen eindigt in een tudorboog. De toren bezit in elke gevel twee galmgaten die, evenals de hoofdingang in de westgevel, eindigen in een tudorboog. Op de spits een windvaan in de vorm van een vis als het ICHTHUS symbool.

Het kerkinterieur bezit deels gepleisterde wanden en schoon metselwerk De kerkzaal wordt gedekt door een houten tongewelf zonder trekstangen. Kansel en banken uit de bouwtijd, belangrijk orgel voltooid in 2009.