agenda:  

Nieuwjaarsreceptie

08-01-2024

Oude Stadhuis
20:00 uur

Markt 8

De St. Stefanuskerk in Hasselt

De kerkbouw in Hasselt is in grote lijnen te verdelen in drie perioden: De eerste kerk:

Een romaanse zaalkerk met halfronde absis, mogelijk gebouwd in het begin van de 12e eeuw. De tweede kerk: Een pseudobasiliek (= een kerkgebouw dat naast een middenschip twee lage zijbeuken heeft) met een transept, mogelijk in fasen  gebouwd in de 13e en 14e eeuw, op en om de funderingen van de eerste kerk. De toren van de romaanse kerk bleef hierbij mogelijk gehandhaafd. In het midden van de 15e eeuw vond men de tweede kerk niet representatief genoeg meer voor de economische welstand waarop de stad toen kon bogen. Het gebouw werd voor een groot deel afgebroken en vervangen door de huidige, veel hogere en bredere kerk: de derde kerk. Een hallenkerk met forse, ingebouwde toren. Bij deze, voor die tijd  megaoperatie, vond toepassing plaats van veel nieuw bouwmateriaal, maar ook hergebruik van tufsteen en baksteen van de afgebroken bouwdelen.

Verder lezen via de Beeldbank in Hasselt Historiael
2019. Nr. 3 Een verhaal over de bouwkundige kant van de kerk.

 

foto 1: Brusse archief
foto 2: Beeldbank Cultureel Erfgoed Nederlnd nr: 044601