agenda:  

Nieuwjaarsreceptie

08-01-2024

Oude Stadhuis
20:00 uur

Scheepswrak in her Zwartewater

(geen gemeentelijk monument, wel een bijzonder object)

Inleiding

SCHEEPSWRAK van een hulk.

Omschrijving

Het wrak werd in 2013 bij toeval ontdekt. Door Periplus Archiomare werd in 2014 gedurende een week een onderzoek uitgevoerd. Hierbij werd vastgesteld dat het een scheepswrak uit het begin van de 16e eeuw betreft. De afmetingen zijn circa 28 bij 8 m, afmetingen die bij een zeeschip behoren. Het schip is overnaads gebouwd maar onderscheidt zich van de kogge door een meer uitgebreider binnenconstructie, een voller voorschip met gebogen voorsteven en een steiler staande achtersteven. Tot de belangrijkste interieurvondsten behoren een zilveren munt, geslagen in Calais in 1460, een bronzen degen- of zwaardgesp, aardewerk en beenderen van kleinvee. Gezien deze vondsten is het schip door een calamiteit vergaan en niet bewust afgezonken. Het wrak ligt op vrij grote diepte in de rivierbodem en is daardoor niet verstoord door passerende schepen of baggerwerk.