agenda:  

Lezing: De ridders bij Zwartewaterklooster

06-10-2022

20:00 uur

Documentaire Derk van Assen en Berendina Grol

24-10-2022

Oude Stadhuis
20:00 uur

Stenendijk 4

Stenendijk 4 (geen gemeentelijk monument, wel een bijzonder object)

Inleiding

Oorspronkelijk BOERDERIJ MET DIJKWONING. De woning is gelegen tegen het binnentalud van de Stenendijk.

Omschrijving

De woning is opgetrokken vanuit een rechthoekige plattegrond, in baksteen, onder een met blauwe Friese pannen gedekt schilddak. De woning staat dwars op de erachter aangebouwde boerderij. Het vloerniveau van de woning is gelijk aan het peil van de weg op de dijk. Het boerderijgedeelte achter de woning ligt lager, is later gewijzigd en valt niet onder de bescherming. De voorgevel bezit een entree in een portiek. Rechts en links hiervan bevinden zich resp. één en twee vensters met een roedeverdeling in T-vorm. In de zijgevels eveneens twee vensters. Alle vensters zijn voorzien van jalousieluiken en zijn, evenals het portiek, afgedekt met een korfboog waarin een vulling met bloemen en ranken. De segmentbogen zijn gemetseld van verblendsteen en zijn voorzien van aanzetstenen en een sluitsteen. De gevel heeft als basement een gepleisterde plint met een stoep ervoor en wordt beëindigd met een houten kroonlijst. In het dakvlak een dakkapel met vier ramen.