agenda:  

Laatste dag Expositie Hasselts Fanfare

01-07-2022

Oude Stadhuis

Expositie Veerpoort

15-07-2022

Gemeentehuis

Stenendijk (gesch)

Geschiedenis

Over de aanleg van de dijk is eigenlijk maar weinig bekend. De oudste vermelding in de archieven is van 1558 (Wikipedia). Aan de hand van de situering en het uiterlijk kunnen we wel een paar conclusies trekken. Vanaf de 13e eeuw werden langs het Zwartewater dijken aangelegd; eerst aan de oostzijde, in de 14e eeuw ook aan de westzijde, waarbij de polder Mastenbroek ontstond. Deze dijken waren nog vrij laag: de gemiddelde waterstand was lager dan nu en de Zuiderzee kreeg eerst na de stormvloed van 1410 zijn grote omvang. De oudste dijken kregen vaak een bochtig verloop. Dit werd waarschijnlijk gedaan om de dijk zo veel mogelijk om in gebruik zijnde percelen heen aan te leggen en misschien om het dijklichaam zo veel mogelijk stevigheid te geven. De aanleg werd veelal door boeren georganiseerd en uitgevoerd; voor het onderhoud werden regels opgesteld waaraan de belanghebbende boeren zich hadden te houden. Daarmee zijn in die tijd ook op diverse plaatsen de waterschappen ontstaan.

Lees verder via de Beeldbank in Hasselt Historiael

2018 nr. 3 De Stenendijk
2018 nr. 4 Het leven achter de Stenendijk