agenda:  

Laatste dag Expositie Hasselts Fanfare

01-07-2022

Oude Stadhuis

Expositie Veerpoort

15-07-2022

Gemeentehuis

Van Stolkspark

Van Stolkspark ong

Inleiding

VAN STOLKSPARK, aangelegd in de 19e eeuw in Engelse landschapsstijl op de voormalige vestingwerken. Deze aanleg werd in 1954 gemoderniseerd. Het park grenst aan de algemene begraafplaats van Hasselt en de Rooms Katholieke begraafplaats. In het park staan een muziekkoepel en een volière, die eveneens onder de bescherming vallen. De volière is gelegen aan een open plaats, tegen de algemene begraafplaats.

Omschrijving

Het park heeft een onregelmatige plattegrond en voor een deel nog slingerende paden. Er is een grote diversiteit van planten en bomen. Midden in het park is, tussen de bomen, een muziekkoepel geplaatst. Voor de muziekkoepel bevindt zich een open grasveld.

De muziekkoepel is opgetrokken vanuit een zeshoekige plattegrond, op een bakstenen voet, in hout, onder een naar binnen gewelfd tentdak. Bovenop bekroond met het wapen van Hasselt op een bol. De achterzijde is dicht en lager dan de voorzijde. Het tentdak wordt ondersteund door zes houten kolommen.

De volière is opgetrokken vanuit een rechthoekige plattegrond en heeft in het midden een gebouwtje van baksteen. Dit gebouwtje bezit een toegangsdeur met rondboog, en een trapgevel, waarin vlieggaten voor duiven en bezit een zadeldakje gedekt met muldenpannen. De gevel wordt beëindigd door een windvaan. Het bakstenen gebouwtje wordt geflankeerd door houten volières op een bakstenen plint.