agenda:  

Laatste dag Expositie Hasselts Fanfare

01-07-2022

Oude Stadhuis

Expositie Veerpoort

15-07-2022

Gemeentehuis

Weggetoren

Kastanjelaan tegenover nr. 42  (geen gemeentelijk monument, wel een bijzonder object)

Inleiding

FUNDERING van de Weggetoren, een hoektoren van de hier vroeger aanwezige stadsmuur.

Omschrijving

Bij het herstel van de walbeschoeiing van de Binnengracht werd de fundering van de Weggetoren zichtbaar. De naam is waarschijnlijk ontleend aan de wigvormige plattegrond. Deze fundering is tot boven het maaiveld weer opgemetseld met passende baksteen. Een ter plaatse aanwezige grote kastanjeboom belette de reconstructie van de volledige plattegrond van de toren.