agenda:  

Expositie tot 30 juni

30-06-2024

Oude Stadhuis
12:00 uur

Expositie Stormramp 1825

04-02-2025

Oude Stadhuis

1000

1000 – 1200

Hasselt ontwikkelt zich tot een strategisch belangrijke nederzetting voor de landheer, de Bisschop van Utrecht.

De eerste vermeldingen van Hasselt komen wij tegen in de 13e eeuw, de eeuw waarin zij ook haar stadsrechten heeft verworven. Aangenomen wordt dat dit gebeurde omstreeks 1252 maar gezien de gebeurtenissen in het begin van de 13e eeuw kan dit ook al eerder geweest zijn. Dat Hasselt dan al een rol van betekenis speelt, mogen wij afleiden uit het voor die tijd hoge aantal gesneuvelde edellieden, afkomstig uit Hasselt, die vielen tijdens de bekende  "SLAG BIJ ANE".

De 13e eeuw is dan ook een belangrijke, zo niet de belangrijkste eeuw geweest in de ontwikkeling van de stad Hasselt. De grootte van de stad beslaat aan het eind van de 14e eeuw een oppervlak van ongeveer 60 ha. Aan het begin van de 15e eeuw met de stedelijke uitbreiding tussen 1380 en 1420 bereikt de stad haar maximale middeleeuwse grootte met een geschatte oppervlakte van ongeveer 110 ha.

Lees verder via de Beeldbank in Hasselt Historiael

2010 nr. 2 Themanummer over de Heilige Stede