agenda:  

Expositie tot 30 juni

30-06-2024

Oude Stadhuis
12:00 uur

Expositie Stormramp 1825

04-02-2025

Oude Stadhuis

1582

1582

Hasselt definitief in Staatse Handen. De stad gaat over naar het protestantisme. De Heilige Stede wordt gesloten.

Hasselt werd op 26 oktober 1582 bezet door staatse soldaten. Vanaf dat moment was de rooms-katholieke godsdienst verboden en de schutterij van de stad werd ontwapend. Bovendien kwamen er, tegen de wil van de burgers van Hasselt, soldaten in de stad wonen. Het resultaat was een verstoorde verhouding tussen de soldaten en hun aanvoerders enerzijds, en de stedelijke regering anderzijds.

Vanuit Den Haag werd de situatie in Hasselt met aandacht gevolgd. In 1584 stelde Johan van Oldenbarnevelt zelfs voor om de stedelijke regering van Hasselt te vervangen. Ook wilde hij alleen bestuurders met een protestantse achtergrond aanstellen, al was dat niet de keuze van de Hasselters. Dat gaf een militair veiliger situatie in het noorden van het land. Dat gebeurde niet op dat moment, het was pas in 1589 aan de orde. Voorlopig werd prins Maurits naar Hasselt gestuurd om met zachte hand de stedelijke regering een meer protestantse koers te laten varen. Hij zou een belangrijke rol spelen in de militaire positie van Hasselt.

Een nieuwe commandant van de troepen in Hasselt

In 1586 kwam er een nieuwe commandant van de soldaten in Hasselt: Johan van den Kornput. Hij was door Maurits naar Hasselt gedirigeerd en moest er in eerste instantie voor zorgen dat de IJssellinie, een van de verdedigingsgordels in Overijssel, zoveel mogelijk in stand bleef. De vestingwerken waren niet sterk genoeg en er moest verbetering komen. Van den Kornput was als ontwerper van vestingwerken de ideale man in Hasselt, aldus de heren in Den Haag. Er kwamen alleen kleinere verbeteringen.

Verder lezen  onder deze link

of  via de beeldbank in Hasselt Historiael

2018 nr. 4 De nieuwe stadsregering van Hasselt.
2018 nr. 4 De Heilige stede gesloten
2018 nr. 2 Hasselt komt onder staatstoezicht