agenda:  

Nieuwjaarsreceptie

08-01-2024

Oude Stadhuis
20:00 uur

1606

1606 – 1620

Tussen 1620 en 1625 werd ook Hasselt volgens dit nieuwe systeem voorzien van vestingwerken. Simon Stevin ontwierp een nieuw systeem van bescherming van vestingsteden: aarden wallen in een vijfhoekige vorm, waarbij elke plek van de wal te beveiligen was, omdat er een schootsveld was vanaf de wal. Vanaf deze bastions of bolwerken kon men de vijand die buiten de wallen stond bestoken. De soldaten die de stad verdedigden liepen over een overdekte weg op de kop van de wal. Deze wallen werden omgeven door een gracht en de buitenkant van de gracht werd beplant met  doornstruikenprikkelbosjes. Veel effectiever en bovendien goedkoper. De rust van het Twaalfjarig Bestand tijdens de Opstand gaf daar gelegenheid toe. Dat ging niet vanzelf. Door misverstanden en onwil van andere partijen duurde het tot 1620 voor de nieuwe vestingwerken van Hasselt daadwerkelijk uitgevoerd werden.

Prins Maurits bemoeide zich er persoonlijk me en ontwerper Adriaen Anthoniszoon maakte verschillende ontwerpen voor deze vestingwerken. Een van de ontwerpers van het nieuwe verdedigingssysteem was Johan van den Cornput. Hij ontwierp niet alleen nieuwe vestingwerken voor onder andere Delfzijl, hij dacht ook goed na over oorlogsvoering.

Lees verder via de Beeldbank in Hasselt Historiael
2018 nr. 3 Hasselt krijgt nieuwe vestingwerken