agenda:  

Laatste dag Expositie Hasselts Fanfare

01-07-2022

Oude Stadhuis

Expositie Veerpoort

15-07-2022

Gemeentehuis

1747

 

1747

Magistraatsverkiezing komt wederom onder toezicht van de stadhouder.
De door Willem IV gedropte, uit Zwolle afkomstige, Meeuwsen treedt als burgemeester zo dominant op, dat andere regenten terugtreden.