agenda:  

Nieuwjaarsreceptie

08-01-2024

Oude Stadhuis
20:00 uur

1747

 

1747

Magistraatsverkiezing komt wederom onder toezicht van de stadhouder.
De door Willem IV gedropte, uit Zwolle afkomstige, Meeuwsen treedt als burgemeester zo dominant op, dat andere regenten terugtreden.