agenda:  

Expositie Stormramp 1825

04-02-2025

Oude Stadhuis

Lezing Lotte Jensen over de Watersnoodramp 18

04-02-2025

Teeuwland
20:00 uur

1795

1795

Voormalige patriottisch gezinde burgers nemen na de komst van de Fransen de regering in handen.

Tijdens de tweede helft van de 18de eeuw was er in grote delen van Europa onrust onder de bevolking. De klassentegenstellingen waren groter dan ooit en veel mensen leefden onder uiterst armoedige omstandigheden. Tijdens de Franse Revolutie in 1789 barstte de bom: het volk kwam in opstand en vond medestanders in veranderingsgezinde politici. De opstand kreeg een internationaal karakter toen de Franse "patriotten" hun boodschap van "vrijheid, gelijkheid en broederschap" in heel Europa wilden uitdragen.

Revolutie langs het Zwarte Water

Al ruim voor de Franse Revolutie verzetten Nederlandse patriotten zich tegen het zwakke bewind van stadhouder Willem V. In heel het land ontstonden twee kampen die elkaar vooral met woorden bestreden: de patriotten en de aanhangers van Oranje. Langs het Zwarte Water werd de situatie explosief toen een legertje patriotten uit Vollenhove in 1787 naar Zwartsluis trok om van daaruit het Oranjegezinde Hasselt in te sluiten en de doortocht van vijandelijke troepen te verhinderen. De actie mislukte maar de onrust bleef. In Hasselt en Zwartsluis richtten patriotten dat jaar exercitiegenootschappen op om de inwoners zo nodig tegen invallers te kunnen beschermen. Lees verder in de Canon van Zwartewaterland