agenda:  

Expositie Stormramp 1825

04-02-2025

Oude Stadhuis

Lezing Lotte Jensen over de Watersnoodramp 18

04-02-2025

Teeuwland
20:00 uur

1828

1828/29

Bouw van de brug over het Zwartewater.

De koning schiet te hulp

In 1823 kreeg Hasselt een nieuwe kans de bruggenkwestie aan te roeren. Zwolle lag onverminderd dwars, maar koning Willem I bracht dat jaar een bezoek aan Hasselt en het was algemeen bekend dat de koning een warm voorstander was van de verbetering van weg- en waterverbindingen. Na overleg met de provincie Overijssel en de steden kreeg Hasselt eindelijk zijn zin. De valbrug werd gebouwd in de jaren 1828-1829. Het nut van de brug bleek al snel. Als bij hoog water of ijsgang de veren over het Zwarte Water gestremd waren, gebruikten de vervoerders de brug. De onderhoudskosten werden onder andere betaald uit het tolgeld dat Hasselt mocht heffen voor de passages van schepen en voertuigen.
Toen enkele jaren later de eerste grote stoomboten op het Zwarte Water verschenen, werd duidelijk dat de valbrug te klein was. Hij werd in 1841-1842 vervangen door een bredere dubbele draaibrug. Lees verder in de Canon van Zwartewaterland