agenda:  

Nieuwjaarsreceptie

08-01-2024

Oude Stadhuis
20:00 uur

1900 (gesch)

Verbetering van de Dedemsvaart

In 1897 werd de laatste fase van de verbetering van de Dedemsvaart aangepakt. Het kanaal werd verbreed en verdiept en de sluizen werden aan de moderne scheepvaart aangepakt. De opdrachtgever was het college van de Provinciale Staten, dat al eerder opdracht gaf voor verbetering van de rest van de Dedemsvaart. De schepen werden groter en breder en de Dedemsvaart voldeed niet meer aan de moderne eisen die de scheepvaart stelde. De Dedemsvaart was eigendom van de Provinciale Staten van Overijssel, zij waren dus opdrachtgever van het project. Maar er waren meer belangen: die van de burgers van Hasselt en met name de boeren rond Hasselt. Het handhaven van de goede waterstand, zonder geregelde overstromingen van het land waren minstens net zo belangrijk. Zo kwamen de belangen van schippers, boeren, waterschappen, gemeentebesturen en Provinciale Staten van Overijssel samen in één project: de vervanging van sluis 1 in de Dedemsvaart en het verdiepen van de vaargeul.

Lees verder in Hasselt Historiael
2018 nr. 2 Het verhaal achter een oude foto