agenda:  

Nieuwjaarsreceptie

08-01-2024

Oude Stadhuis
20:00 uur

1910

1910

Installatie van burgemeester J.P. Roijer.

Joannes Petrus Roijer.

Geboren op 7 sept. 1882 te Zwolle als zoon van een notaris. Hij was ambtenaar ter secretarie van Holten en werd op 25 sept. 1908 benoemd tot secretaris van die gemeen te.

Bij Koninklijk Besluit van 19 mei 1910, no. 116, werd hij met ingang van 1 juni 1910 benoemd tot burgemeester van Hasselt. Toen was hij de jongste burgemeester van ons land. Hij is tot zijn pensionering altijd burgemeester van Hasselt gebleven! Hij is gehuwd met Anna Catharina Antonia Bosch (geb. 30 aug. 1887 te Rotterdam), die op 100-jarige leeftijd in Zeist is overleden. Hun huwelijk was kinderloos. Ook zij woonden in het perceel Heerengracht D 82, thans bekend als Heerengracht 16.

Lees verder over de burgemeester