agenda:  

Nieuwjaarsreceptie

08-01-2024

Oude Stadhuis
20:00 uur

1948

1948

Burgemeester Roijer wordt opgevolgd door M.H. Malcorps.

De afschaffing van de tol bij de brug over het Zwarte Water op 1 januari 1948 was een symbolisch moment. Precies dat jaar werd Marcus Hendrik Malcorps (1917-2011) aangesteld als burgemeester van Hasselt. De twee gebeurtenissen markeren het begin van een nieuwe tijd. Een tijd niet alleen van herstel en wederopbouw, maar ook het begin van een periode van groeiende welvaart met veel aandacht voor woningbouw en industrialisatie.
Toen de oorlogsschade van de Tweede Wereldoorlog was hersteld, leek de rust in de dorpen en steden van Zwartewaterland teruggekeerd. Maar dat was schijn. Al voor de oorlog werd duidelijk dat economisch gezien het roer om moest om werk te kunnen blijven garanderen. De werkgelegenheid binnen de traditionele scheepvaart, visserij en landbouw liep langzaam maar zeker terug. De toekomst lag in nieuwe vormen van industrie.  Lees verder in de Canon van Zwartewaterland