agenda:  

Docuserie over het Rampjaar

16-12-2022

NPO

Nieuwjaarsreceptie

09-01-2023

Oude Stadhuis
20:00 uur

Bruggen

Bruggen in Hasselt

Bruggen en sluizen Hasselt droeg jarenlang verantwoording voor het onderhoud van grachten, bruggen en sluizen. We onderscheiden de Buitengracht, Binnengracht en Stadsgracht. Daarover lagen verschillende bruggen. Sommige bruggen waren vast, andere waren beweegbaar en werden door personeel bediend. Aan het begin van de stadsgracht - de Hasselter haven lag de Havenbrug (1 ), daarna volgde de Schoutenbrug, de Verlaatsbrug (2) en tot slot de Keppelbrug (3). Over de Binnengracht bij de Keppelbrug, lag het Jodenbrugje ( 4) en ter hoogte van de Gereformeerde Kerk, lag de Sortie (Sorty) brug (5). In het verlengde daarvan lag tot slot het Kalkovenbrugje (6) over de Buitengracht. Rest nog het  Erfgenamenbrugje bij het Erfgenamensluisje, de Venebrug en de brug bij de Enkpoort. Ook de brug over het Zwarte Water, in de volksmond "de lange brugge" genoemd, hoort bij deze opsomming.

Lees verder via de Beeldbank in Hasselt Historiael

2012 nr. 2  Van Gaarders, Brugwachters en Sluismeesters