agenda:  

Expositie tot 30 juni

30-06-2024

Oude Stadhuis
12:00 uur

Expositie Stormramp 1825

04-02-2025

Oude Stadhuis

Gezondheidszorg

Gezondheidszorg in Hasselt

De gezondheidszorg was in handen van de arts, die door de stedelijke regering werd aangesteld. Hij werd bijgestaan door een apotheker, een vroedvrouw en een chirurgijn. De arts had een opleiding gehad, kreeg een jaarloon uitbetaald en daarnaast een vergoeding voor medische visites. Zieken moesten een eigen bijdrage betalen. Alleen de armen in de stad kregen een gratis consult van de arts, die vaak het 'vrije burgerschap van de stad Hasselt' kreeg. Naast geneeskundige zorg voor de burgers van Hasselt had de arts soldaten, reizigers en schippers als patiënten. De barbier was in het bezit van scherpe messen en kon daar ook goed mee om gaan. Aderlatingen lieten de artsen in Hasselt over aan de barbier. Grotere steden hadden hiertoe een chirurgijn in dienst. Voor de bevallingen was er een vroedvrouw, een enkele keer is er sprake van een vroedman. De medicijnen werden geproduceerd door de apotheker. In de praktijk waren het vaak kruidenmengsels al dan niet tot zalf verwerkt. In zijn opleiding moest de  apotheker minimaal 20 geneeskrachtige kruiden leren.

Lees verder via de Beeldbank in Hasselt Historiael

2008 nr. 4 Het ziekenhuis (1)
2009 nr. 2 Artsen, vroedvrouwen en apothekers (2)
2010 nr. 1 De pest (3)
2010 nr. 3 Besmettelijke ziekten
2011 nr. 1 Ziektekostenverzekering en begrafenisfonds (4)
2011 nr. 2 Ziekenfondsen in de 19e eeuw. (5)
2011 nr. 3 Ziekenfondsen in de 20e eeuw (6)
2011 nr. 4 Het Groene Kruis (7)
2012 nr. 1 Het Groene Kruis (8)